Network Menu

SWEA i korthet

SWEA i korthet

SWEA International

 

SWEA, Swedish Women´s Educational Association Inc. är en global ideel förening för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands. SWEA är både en träffpunkt och ett nätverk, med länkar över hela världen som gör livet utomlands lättare och ger stöd vid utflyttning och återkomst till Sverige.

 

SWEAs syfte är bland annat att förmedla personliga och professionella kontakter, samt etablera ett nätverk Sweor emellan över hela världen. SWEA stöder utbildning genom stipendier samt olika projekt med svensk anknytning.

 

SWEA består av 72 olika avdelningar och 7 olika regioner med en regionstyrelse. SWEA finns i ett trettiotal länder över hela världen. Vi är Sweor för att vi har något gemensamt och vi trivs i varandras sällskap. Vi tillhör ett globalt nätverk med ca 7000 svensktalande kvinnor och är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige.

Belgien tillhör regionen: MEMA (mellersta Europa/Mellanöstern/Afrika).  Länder som är med i vår region är: Berlin, Israel, Köln-Bonn, Luxemburg, Malmö, Milano, Paris, Rimini, Rivieran, Rom och Örestad.

 

Föreningen startades i Los Angeles 1979 och föreningens grundare heter Agneta Nilsson. SWEAs internationella ordförande heter Margaret Sikkens Ahlqvist.

 

Varje avdelning anordnar många och varierande programpunkter t ex traditionellt svenskt firande såsom Lucia, kräftskiva och Sveriges nationaldag. Många avdelningar samarbetar med svenska ambassaden, svenska kyrkan och andra organisationer.

 

Alla avdelningar har också ett så kallat Mosterprogram vars syfte är att ta hand om och hjälpa nya medlemmar att finna sig till rätta i det nya landet.

Hjärtligt välkommen till SWEA!

, ,