Network Menu

VÄLKOMMEN TILL SWEA BELGIUM

I SWEA Belgium är vi ett antal kvinnor som möts för att utbyta erfarenheter av att vara svensktalande kvinna i Belgien, men framför allt för att umgås och ha det trevligt. Vi är för närvarande 29 medlemmar och vill gärna bli fler. Vill du bli en av oss? Skriv till sweabelgium(Replace this parenthesis with the @ sign)yahoo.com

 

Läs mer

, , ,